0050. Anieli w niebie śpiewają

  1. Anieli w niebie śpiewają, * Bogu cześć, chwałę oddają, * wesele opowiadają, * wszemu światu znać dawają. * Kolęda.
  2. Narodził się nam Zbawiciel, * wszego świata Odkupiciel. * Izajasz prorokował, * że się z Panny narodzić miał. * Kolęda.
  3. Otóż się nam już narodził, * by świat z grzechów wyswobodził. * Anioł pasterzom objawił, * że się na świat Jezus zjawił. * Kolęda.
  4. W Betlejem, żydowskim mieście, * tam się do Niego pośpieszcie. * Leży w żłobie, łzy roniący, * Zbawiciel nasz wszechmogący. * Kolęda.
  5. Wdzięczna to nowina była, * Panna Syna porodziła. * Śpiewajmyż Mu nowe pienie * za to Jego narodzenie. * Kolęda.
  6. Cześć, chwała na wysokości, * pokój ludziom na niskości. * Niech Bóg pochwalony będzie * w niebie, na ziemi i wszędzie. * Kolęda.