0542. Ludu kapłański

Ref. Ludu Kapłański, Ludu Królewski, * Zgromadzenie święte, Ludu Boży, * śpiewaj Twemu Panu.

  1. Tobie śpiewamy, o Synu Umiłowany Ojca. * Uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna, * Żywe Słowo Boga.
  2. Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny. * Uwielbiamy Cię, Chrystusie, nasz Bracie, * Tyś nas przyszedł zbawić.
  3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich. * Uwielbiamy Cię, o Chryste, nasz Królu, * cichy i pokorny.
  4. Tobie śpiewamy, jedyny Pośredniku ludzkości. * Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie, * Drogo nas wiodąca.
  5. Tobie śpiewamy, Arcykapłanie w Nowym Przymierzu. * Uwielbiamy Cię, o Boże pokoju, * przez Krew Twego Krzyża.
  6. Tobie śpiewamy, Ożywcze Źródło dające łaskę. * Uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienie, * Żywa Wodo – Chryste.
  7. Tobie śpiewamy, o Winny Szczepie przez Ojca dany. * Uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy, * my, Twe latorośle.
  8. Tobie śpiewamy, prawdziwa Manno dająca życie. * Uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący, * któryś zstąpił z nieba.
  9. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do Królestwa. * Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzasz * wszystkie owce Twoje.