0579. Miłość Twa

Miłość Twa * od najwyższych gór wyższa jest. * Wielka jest wierność Twa, * do nieba sięga wzwyż. * Miłość Twa * głębsza niż ocean bez dna. * Wielka jest wierność Twa, * gdy do mnie zniżasz się.