0003. Abba, Ojcze, jesteś Garncarzem

Ref. Abba, * Abba, Ojcze, * jesteś Garncarzem, * my gliną Twą i dziełem Twych rąk.

  1. Twórz w nas * obraz Jezusa, * Twojego Syna ukształtuj w nas, * ukształtuj w nas.
  2. Ojcze, * uczyń z nas jedno, * jak Syn jest w Tobie, a Ty jesteś w Nim,* a Ty jesteś w Nim.
  3. Tobie * cześć, moc i chwała, * cześć, moc i chwała na wieki. Amen. * Na wieki. Amen.