0593. Mój Jezu, mój Zbawco

Mój Jezu, mój Zbawco, któż jest tak wielki jak Ty? * Przez wszystkie dni wysławiać chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk. * Mój Panie, Obrońco, źródło mych natchnień i sił, * niech cały świat, wszystko, co jest, zawsze wielbi Imię Twe.

Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim, * ogłaszaj wszędzie, że On Panem jest. * Góry ustąpią na dźwięk Jego słów, * gdy przemówi Stwórca ziem. * Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk, * zawsze chcę kochać Cię, przy Tobie być. * Co może równać się z tym, co u Ciebie mam?