0594. Mój Jezus Królem królów

Ref. Mój Jezus Królem królów jest, * mój Jezus władać będzie wciąż. * Królestwo Jego wiecznie trwa, * On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już.

  1. On dał mi całkiem nowe życie, * uczynił mnie dzieckiem światłości. * Dziedzictwem Swym obdarzył mnie, * bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg.
  2. On wziął na Siebie moje winy, * On wyrwał mnie z królestwa ciemności. * Choroby wszystkie wziął na Siebie * i już nie muszę się niczego bać.