0609. Narodził się Jezus Chrystus

  1. Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli. * Chwałę Mu na wysokości nucą Anieli: * Gloria, gloria, in excelsis Deo! * Gloria, gloria, in excelsis Deo!
  2. Na kolana wół i osioł przed Nim klękają, * Jego swoim Stworzycielem, Panem uznają. * Gloria, gloria...
  3. Pastuszkowie przybiegają na znak im dany, * cześć oddają i witają Pana nad pany. * Gloria, gloria...
  4. Trzej Królowie przyjechali z wielkimi dary, * złoto, mirra i kadzidło, oto ofiary. * Gloria, gloria...
  5. I my także chwałę dajmy Dzieciątku temu * jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu. * Gloria, gloria...