0616. Naucz nas, Panie

Ant. Naucz nas, Panie, zawsze wypełniać wolę Twego Ojca.

  1. Bóg wybrał nas przed założeniem świata, * abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
  2. Zmiłości przeznaczył nas dla Siebie * jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. * Ant.
  3. Odnawiajmy się duchem w myśleniu naszym * i przyobleczmy nowego człowieka.
  4. Stworzonego według Boga, * w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. * Ant.
  5. Bądźmy więc naśladowcami Boga, * jako dzieci umiłowane.
  6. I postępujmy drogą miłości, * bo i Chrystus nas umiłował. * Ant.