0724. Ojcze, spraw

Ref. Ojcze, spraw, Ojcze, spraw, * aby byli jedno!

  1. Ojcze, dokonałem dzieła, które mi przekazałeś * i ogłosiłem Twoje Imię na ziemi. * Teraz Ty otocz mnie chwałą, * chwałą, którą miałem pierwej zanim wszechświat powstał.
  2. Ojcze, zachowaj w Imię Twoje, których mi dałeś, * aby byli jedno, jak i My jesteśmy. * Uświęć ich w prawdzie. * Słowo Twoje jest prawdą.
  3. Ojcze, to jest życie wieczne, aby znali Ciebie * i oglądali chwałę, jaką Mi dałeś * od założenia świata, * aby świat Cię poznał.
  4. Ojcze, jak Ty mnie posłałeś, * tak i Ja na świat ich posyłam. * Za nich poświęcam w ofierze samego Siebie, * aby byli uświęceni w prawdzie.
  5. Ojcze, proszę za tymi, których mi dałeś, * w nich bowiem zostałem otoczony chwałą, * aby stanowili jedno, jak Ty we Mnie, a Ja w Tobie, * aby mieli Moją radość w całej pełni.
  6. Ojcze, chcę, aby widzieli Moją chwałę, * bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. * Niech poznają, żeś Ty także ich ukochał, * aby Miłość w nich była i Ja w nich.
  7. Ojcze, przekazałem im chwałę, którą Mi dałeś, * aby byli jedno, jak i My jesteśmy. * Niech cały świat uwierzy, * żeś Ty Mnie posłał.