0731. O Krwi najdroższa

  1. O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia, * napoju życia z nieba dla nas dany! * O zdroju łaski, o ceno zbawienia, * Ty grzechowe leczysz rany.
  2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, * abyś nas wszystkich życiem napawała, * abyś dla świata, Krwi Boska, prześwięta, * miłosierdzie wybłagała.
  3. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste, * gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi, * cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste, * z aniołami, ze świętymi.