0753. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź

  1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, * nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. * Niebieską łaskę zesłać racz * sercom, co dziełem są Twych rąk.
  2. Pocieszycielem jesteś zwan * i Najwyższego Boga Dar, * Tyś Namaszczeniem naszych dusz, * Zdrój żywy, Miłość, Ognia żar.
  3. Ty darzysz łaską siedemkroć, * bo Moc z prawicy Ojca masz, * przez Ojca obiecany nam, * mową wzbogacasz język nasz.
  4. Światłem rozjaśnij naszą myśl, * w serca nam miłość świętą wlej * i wąąabość naszych ciał * pokrzep stałością Mocy Swej.
  5. Nieprzyjaciela odpędź w dal * i Twym pokojem obdarz wraz. * Niech w drodze za przewodem Twym * miniemy zło, co kusi nas.
  6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, * daj, by i Syn poznany był * i Ciebie, Jedno Tchnienie Dwóch, * niech wyznajemy z wszystkich sił. [Amen.]
  7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, * Synowi, który zmartwychwstał, * i Temu, co pociesza nas, * niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.