0776. O Zbawcza Hostio

O Zbawcza Hostio, godna czci, * co lud do niebios wiedziesz bram. * Bój srogi nęka wiernych Ci. * Daj siłę, pomoc ześlij nam. * Jednemu w Trójcy, Władcy ziem, * niech będzie chwała w każdy czas. * Niech On wieczystym życiem Swym * w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.