0777. Pamiątkę dnia świątecznego

 1. Pamiątkę dnia świątecznego, * zesłania Ducha Świętego * dziś z Kościołem obchodzimy, * dawcę darów pieśnią czcimy. * Alleluja, alleluja.
 2. Co Ezechiel zwiastował, * o czym Joel prorokował, * to na oczy wszelkie ciało * w dzień świąteczny oglądało. * Alleluja, alleluja.
 3. Gdy apostołowie mili * w tym dniu razem się modlili, * nad nimi się płomieniste * jawią języki ogniste. * Alleluja, alleluja.
 4. Boskim ogniem zapaleni, * Duchem Świętym napełnieni, * śmiało wśród tłumu wielkiego * głoszą Ukrzyżowanego. * Alleluja, alleluja.
 5. Święty Piotr jednym kazaniem, * Ducha Świętego działaniem, * tak porusza słuchające, * że nawraca trzy tysiące. * Alleluja, alleluja.
 6. Dziwują się Elamici, * z ziem dalekich prozelici * i Partowie, i Medowie, * że ich słyszą w swojej mowie. * Alleluja, alleluja.
 7. Ci, co Pana krzyżowali, * ciężko grzechów żałowali, * Apostołów się pytali, * jakby Boga przebłagali. * Alleluja, alleluja.
 8. Rzekł Piotr do nich: „Pokutujcie, * w Pana wierzcie, chrzest przyjmujcie. * Gdy się grzechów pozbędziecie, * Ducha Świętego weźmiecie”. * Alleluja, alleluja.
 9. Myśmy też wezwani byli, * byśmy w Chrystusa wierzyli. * Za dar wiary dziś dziękujmy * i wierność Bogu ślubujmy. * Alleluja, alleluja.
 10. Ducha to Świętego sprawa, * że wytrwanie w wierze dawa. * W prawdzie utwierdza każdego * do żywota przejrzanego. * Alleluja, alleluja.
 11. O Dawco Ducha Świętego, * daj i nam dziś Gościa tego, * by litując się nad nami, * ubogacił nas darami. * Alleluja, alleluja.
 12. Przybądź do nas, Duchu Święty, * będziesz radośnie przyjęty. * Dasz nam żyć w wierze, w miłości * i róść w Twej sprawiedliwości. * Alleluja, alleluja.
 13. Duchu Święty, cześć Ci dajem, * z Ojcem, Synem wraz wyznajem. * Trzem Osobom niechaj będzie * równa chwała zawsze, wszędzie! * Alleluja, alleluja.