0783. Panie, daj mi Twej wody

Ref. Panie, daj mi Twej wody, * zaprowadź mnie nad strumień, * abym mógł popłynąć.

  1. Pokaż mi Twoje serce, Panie. * Pokaż mi Twój bok, mój Królu. * Aby stamtąd popłynęła woda, * woda dająca mi życie.
  2. Poprowadź mnie dalej, * tam, gdzie woda jest głębsza niż cały mój grzech. * Poprowadź mnie ręką anioła * i pokaż mi miejsce, gdzie zobaczę dobre owoce.
  3. Daj mi teraz stanąć w zatoce, * abym pomógł Ci w cierpieniu Krzyża. * Pomóż mi odnaleźć radość i szczęście * w tym, co zostawiłeś dla soli.