0786. Panie i Boże, grzeszników chroń

Ref. Panie i Boże, grzeszników chroń, z których ja jestem pierwszy, * i łaską Twoją osłaniaj ich, gdy przyjdziesz w Twoim Królestwie.

  1. Wierzę, Panie, i to wyznaję, żeś Ty, Syn Boga żywego, * zstąpił na ziemię, by duszę mą zbawić od wszelkiego złego.
  2. Za uczestnika w świątyni tej przyjmij mnie do Świętej Twej Uczty, * bo prawdy Twojej wrogom nie wydam ani ich w dom Twój nie puszczę.
  3. Nie jako Judasz całuję Cię, aby Cię oddać Twej męce, * lecz jako rozbójnik na krzyżu ten, ku Tobie wznoszę me ręce.
  4. Panie i Boże, Ty wspomnij mnie, gdy przyjdziesz w Twoim królestwie, * i życiem Twoim obdarzyć chciej, niech zmartwychwstanie grzesznik.