0005. Abba, Ojcze... Ty wyzwoliłes nas, Panie

  1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie, * z kajdan i samych siebie, * a Chrystus, stając się bratem, * nauczył nas wołać do Ciebie:
    Ref. Abba, Ojcze! Abba, Ojcze! Abba, Ojcze! Abba, Ojcze!
  2. Bo Kościół, jak drzewo życia, * w wieczności zapuszcza korzenie, * przenika naszą codzienność * i pokazuje nam Ciebie.
  3. Bóg hojnym Dawcą jest życia, * On wyswobodził nas z śmierci * i przygarniając do Siebie, * uczynił Swoimi dziećmi.
  4. Wszyscy jesteśmy braćmi, * jesteśmy jedną rodziną. * Tej prawdy nic już nie zaćmi * i teraz jest jej godzina.