0805. Panie, przemień

  1. Panie, przemień wino w Krew, a chleb w Ciało Swe, * abym mógł przyjąć Cię. * Rozprosz mroki duszy mej obecnością Swą, * jesteś wszystkim w sercu mym.
    Ref. Jezu, przemień mnie, o to proszę Cię, w takiego, jakim chcesz, abym był, ufam Ci.
  2. Twoja droga trudna jest, ona czeka mnie, * jeśli jej pragnę, jeśli chcę. * Tajemnicą wielką jest, która wiedzie mnie * na spotkanie, na drugi brzeg.