0853. Podnieśmy sztandary miłości

Ref. Podnieśmy sztandary miłości, alleluja! * A trąby niech grają do boju! * Chrystus nam daje zwycięstwo, alleluja! * Jerycho upadnie!

  1. Ciało Chrystusa jest armią zbrojną, * co zwalcza moce ciemności. * Wyzwala ona więźniów * mocą Imienia Chrystusa Króla.
  2. Bracia, dziś Chrystus nas wzywa do Siebie, * by walczyć przy Jego boku. * To On nam daje życie, * by zanosić je tam, gdzie go brak.
  3. Bracia, zostańmy w jedności ze sobą * i Ducha złączeni mocą. * Zebrani wokół Pana * walczmy do dnia, gdy On znów powróci.
  4. Głośmy, że Chrystus zmartwychwstał, że śmierć * nie ma nad Nim już swojej mocy. * Ciemnościom stawmy czoła, * Ducha zbroję przywdziejmy na siebie.
  5. W imieniu Boga, naszego Ojca, * w imieniu Chrystusa Pana, * w imieniu Ducha mocy * toczmy walkę do końca swych dni.