0887. Prawda jedyna

  1. Prawda jedyna, * słowa Jezusa z Nazaretu, * że Swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, * aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy * i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas
    Ref. Dzięki Ci, Boże mój, za ten Krzyż, * który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie.
  2. Uwierz w Jezusa, * przecież On za ciebie umarł * i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. * Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. * Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć.