0890. Prowadź, Panie

Ref. Prowadź, Panie, mnie nad strumień. * Prowadź, abym mógł popłynąć.

Ukaż mi, Panie, Twoje serce. * Ukaż mi, Panie, Twój bok. * Daj, aby popłynęła woda. * Prowadź mnie ręką anioła. * Panie, poprowadź mnie dalej, * tam, gdzie woda jest głębsza niż mój grzech. * Tam, gdzie rosną cudowne owoce. * Uzdrów mnie, Panie, Twoim Duchem. * Panie, poprowadź mnie dalej. * Daj mi też stanąć w zatoce, * w tym, co zostawiłeś dla soli. * Daj mi odpocząć w zatoce, * daj mi odpocząć w Twym Krzyżu.