0891. Przed tronem Twym

Przed tronem Twym stoimy * wpatrzeni w Twej miłości blask. * Do Ciebie, Panie, podobni * stajemy się, widząc Twą twarz. * /: Chwała Twa wypełnia nas, * obecności Twojej blask. * Gdy wielbimy Ciebie, wiem, * jesteś tu. :/ * / Chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo * na wieki, na wieki. /×4