0900. Przybądź, Duchu Stworzycielu

  1. Przybądź, Duchu Stworzycielu, * dusz wiernych Nauczycielu. * Nawiedź z pełnią łaski Bożej * serca nasze, któreś stworzył.
  2. Tyś Dar Boga Najwyższego, * Namaszczenie Syna Jego, * Życia Zdrój, Miłości Słońce, * Pocieszyciel i Obrońca.
  3. Tyś jest Moc Ojcowskiej Ręki, * Siedmiobarwna Pełnia dźwięku. * Ustom naszym zsyłasz mowę, * obiecaną Ojca słowem.
  4. Rozświeć zmysłów nam ciemności, * roznieć w sercach żar miłości, * a że słabe nasze ciała, * niech w nas wieczna Moc Twa działa.
  5. Wroga, który czyha wokół, * zwalcz, a nam Swój ześlij pokój. * I tak prowadź, byśmy biegli, * a w pokusach nie ulegli.
  6. Z Tobą Ojca daj poznanie, * z Tobą Syna miłowanie. * W Ciebie niech wierzymy stale, * który wiążesz doskonale.