0912. Przyjdź, Duchu miłości i pokoju

Ref. Przyjdź, Duchu Miłości i Pokoju. * Przyjdź, Duchu Miłości i Pokoju.

  1. Duchu Prawdy, który przenikasz * głębokości Boże, Żywa Pamięci * i Proroctwo Kościoła, * Duchu Prawdy, prowadź nas!
  2. Prowadź ludzkość do uznania * w Jezusie z Nazaretu * Pana Chwały, Zbawiciela, * Najwyższe Spełnienie Dziejów.
  3. Duchu Świętości, Boskie Tchnienie, * które porusza wszechświat cały. Przyjdź i odnów * oblicze tej ziemi. * Duchu Święty, miłość odnów w nas!
  4. Duchu życia, Tchnienie Ojca, * Słowo Ciałem stało się, * w łonie Dziewicy, tej Niewiasty, * która milczy i słucha.
  5. Daj nam wrażliwość na Twe natchnienia, * gotowość, by czytać znaki czasu, * które stawiasz na drogach historii. * Ojcu, Synowi, Tobie chwała, cześć.