0916. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca

Ref. Przyjdź, Duchu Święty, * napełnij serca Swych wiernych * i zapal w nas Swój ogień, * ogień miłości Twej.

  1. Niech zstąpi Duch Twój, * na nowo będziemy stworzeni. * To Ty sam odnowisz * oblicze ziemi tej.
  2. Nie moc, nie siła, * lecz Duch Mój na was spocznie. * On sam dopełni dzieła, * tak mówi Pan Zastępów.
  3. Pan jest Duchem, * gdzie Duch Boży, tam jest wolność. * Będziemy Cię wielbić, Panie, * na wieki wieków. Amen!