Tytuł
0151. Całe życie niosę Ci
0209. Ciągle zaczynam od nowa
0264. Drzewo Krzyża
0299. Dzięki za Twój Krzyż
0338. Golgoto, Golgoto, Golgoto
0365. In manus Tuas, Pater
0395. Jaśnieje Krzyż chwalebny
0406. Jestem kochany
0423. Jeśli lud Mój upokorzy się
0424. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu
0448. Jezus daje nam zbawienie
0450. Jezusie, Synu Dawida (Rabbuni, zlituj się)
0465. Jezus oddał za nas życie Swe
0476. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy
0479. Jezu, ufam Tobie
0532. Krzyżu Święty, co świat obejmujesz
0565. Matko, która nas znasz II (Droga krzyżowa)
0592. Mój grzech dziś leży u mych stóp
0603. Nadzieją moją jest Pan
0611. Na skrzyżowaniu świata dróg
0614. Naucz mnie miłości Krzyża
0658. Nie jestem tu ze względu na człowieka
0678. Nie ukochałem mego krzyża
0687. Nocą Ogród Oliwny
0726. Ojcze, w Twe ręce składam swój los
0786. Panie i Boże, grzeszników chroń
0803. Panie, proszę, spraw
0804. Panie, przebacz nam
0843. Per crucem
0845. Pewnej nocy łzy z oczu mych
0887. Prawda jedyna
0903. Przybądź, Płomieniu
0948. Rozmyślam nad miłością (Barabasz)
0954. Rysuję krzyż
1024. Święty Boże, Święty, Mocny (Suplikacje)
1067. Twoje ręce przebite za mój grzech
1119. Uwielbiam Twoje Imię, uwielbiam Twoje Serce
1169. W kruszynie chleba
1175. W moim sercu wyrósł Krzyż
1249. Zbawienie przyszło przez Krzyż
1279. Z pokorą stań przed Panem swym