Tytuł
0003. Abba, Ojcze, jesteś Garncarzem
0004. Abba, Ojcze, tchnij w nas Ducha
0007. Abyśmy byli jedno
0046. A moc wychodziła z Niego
0059. Bądź mym oddechem
0061. Bądź, Ojcze, w oddechu mym
0068. Będę Cię wielbił, Boże mój, Królu
0117. Boże, Twa łaska
0118. Boże, Ty jesteś Mocą
0119. Boże, Tyś wierny jest
0126. Bóg jest Miłością, miejcie odwagę żyć dla Miłości
0137. Bóg potrzebuje ciebie
0151. Całe życie niosę Ci
0155. Chcemy się, Panie, wciąż rodzić na nowo
0158. Chcę dziś ofiarować Ci
0162. Chcę zmienić bieg historii świata
0209. Ciągle zaczynam od nowa
0257. Domine Deus
0258. Do Mnie wróć
0259. Dona nobis pacem
0262. Dotknij, Panie, moich oczu
0307. Dziś przychodzę przed Twój tron
0326. Gdzie mamy znaleźć (Tyś naszą mocą)
0372. Jak cenna jest dla mnie
0390. Jam nie godzien, Panie
0392. Ja, Pan, jestem świadom
0400. Jedna miłość
0401. Jedynie w Bogu
0450. Jezusie, Synu Dawida (Rabbuni, zlituj się)
0457. Jezus Królem naszym jest
0478. Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest
0482. Jezu, Zbawco
0485. Już dziś pragnę pójść, Panie, drogą Twą
0495. Każdy dzień jest zwycięstwem
0498. Każdy spragniony
0518. Kocham Cię, kocham Cię, Panie
0572. Miałem Pana zawsze przed oczami
0573. Miłosierdzie niepojęte
0574. Miłosierdzie okaż, Panie
0576. Miłości Twojej, Panie nasz
0586. Mocą Swą obdarz nas
0598. Mów do mnie, Panie
0615. Naucz mnie, Panie
0616. Naucz nas, Panie
0632. Niechaj miłość Twa
0641. Nie chcę więcej, by życiem moim
0653. Niech Twój rozbłyśnie dzień
0654. Niech Twój Święty Duch
0664. Nie mam nic
0669. Nie ma za trudnych spraw
0689. Obdarz nas, Panie
0696. Oczekuję Ciebie, Jahwe
0697. Oczekuję Ciebie, Panie (Nie chcę zbyt wysoko)
0698. Oczyść serce me
0704. Odnów nas
0705. O dobre czyny moich ludzkich rąk
0719. Ojcze, daj mi Ducha
0722. Ojcze nasz, pełen chwały
0723. Ojcze, podnieś mnie
0725. Ojcze, Święty Boże
0754. Oświeć drogę mą
0759. Oto ja, poślij mnie (Dotyk ognia)
0768. Oto stoję u drzwi i kołaczę... Jeśli kto posłyszy
0772. Otwórz me oczy, o Panie
0773. O Ty, co mieszkasz sam
0774. O, usłysz mój głos
0783. Panie, daj mi Twej wody
0785. Panie, do kogóż pójdziemy dziś
0787. Panie Jezu Chryste, Światło niegasnące
0789. Panie, każdy naród wysławiał Cię będzie
0793. Panie mój, przychodzę dziś
0794. Panie, my Twoje dzieci
0795. Panie nasz, Twojego sądu chmury
0797. Panie, ogarniasz mnie
0799. Panie, otwórz me oczy
0800. Panie, pozostań
0802. Panie, proszę, przyjdź
0803. Panie, proszę, spraw
0804. Panie, przebacz nam
0806. Panie, przepasz mnie
0808. Panie, przytul mnie
0817. Panie, usłysz nas
0841. Patrzę na Króla Chwały
0848. Płoną ogniska w świecie
0852. Podnieś mnie, Jezu
0862. Poprowadzi nas Baranek
0869. Poślij, o Panie, Swego anioła
0884. Pragnę być święty, jak Ty
0886. Pragnę z Tobą być
0889. Prowadź mnie
0890. Prowadź, Panie
0903. Przybądź, Płomieniu
0907. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych
0921. Przyjdź jak deszcz
0932. Przytul mnie do Swoich ran
0933. Przytul mnie, Jezu
0934. Przywołaj mnie, Panie
0945. Ratuj, Panie
0956. Schowaj mnie
0979. Słowo Twe
0988. Stoisz u naszych drzwi
0989. Stoję dziś
0997. Szeroko
0998. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
1030. Święty Ojcze, przyjm dziecko Swe
1033. Święty... Święty Pan
1034. Święty, Święty... Pan Bóg Zastępów
1039. Tak mnie skrusz
1043. Tchnij moc, tchnij miłość
1051. To jest mym pragnieniem
1068. Twoje ręce to mój ląd
1071. Twój Krzyż
1077. Ty jesteś Skałą zbawienia mego
1081. Tylko Ciebie pragnę
1099. Uczyń mnie gałązką w krzewie winnym
1101. Ukaż mi, Panie, Swą twarz... bo słodki jest
1102. Ukaż mi, Panie, Swą twarz... Naucz
1105. U Pana dziś zostawiam
1124. W cieniu Twoich rąk
1127. W drogę z nami wyrusz, Panie
1157. Wierzę, że droga, którą idę
1177. W naszych ciemnościach
1196. Wszystkie nasze dzienne sprawy
1204. W Tobie jest światło
1209. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem
1220. Wysłuchaj mnie
1247. Zbawco duszy mej
1248. Zbawiciel, On porusza góry
1253. Zbuduj, Ojcze nasz
1257. Ześlij deszcz, o Panie
1260. Z głębokości wołam do Ciebie (Ps 130)