Pieśni liturgiczne

Tytuł
0001. Otwórzcie serca
0005. Abba, Ojcze... Ty wyzwoliłes nas, Panie
0010. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz
0011. Ach, ubogi żłobie
0012. Ach, witajże, pożądana
0013. A czemuż mój Jezus
0014. Adeste fideles
0015. Adoramus Te, Christe
0016. Adoramus Te, Domine
0019. A ja czekam na Ciebie
0021. Albowiem tak Bóg świat umiłował
0022. Albowiem tak Bóg umiłował świat
0023. Alleluja, alleluja, Pan zmartwychwstał
0026. Alleluja! Biją dzwony
0028. Alleluja... Boże nasz
0029. Alleluja... Chwalcie Boga w Jego świątyni
0030. Alleluja... Chwalcie Pana, bo jest wierny (Kantata wyzwolenia)
0035. Alleluja... Jezus jest Królem wieków
0037. Alleluja! Jezus Panem jest! On zmartwychwstał
0038. Alleluja! Jezus żyje
0040. Alleluja... Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
0041. Alleluja... O dniu radosny
0047. A myśmy się chlubić powinni
0050. Anieli w niebie śpiewają
0051. Anima Christi
0052. Anioł pasterzom mówił
0053. Archanioł Boży Gabryjel
0054. A wczora z wieczora
0057. Bądź mi litościw
0060. Bądźmy naśladowcami Boga
0064. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa
0075. Będę śpiewał Tobie, Mocy moja
0077. Będzie pasł Swe stado
0078. Będziesz miłował
0080. Bliskie jest Królestwo Boże
0082. Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie
0083. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła
0085. Błogosław, duszo moja, Pana
0087. Błogosławieni, którzy zostali wezwani
0088. Błogosławieni miłosierni (Wznoszę swe oczy – Hymn ŚDM 2016)
0089. Błogosławieni ubodzy w duchu
0091. Błogosławiona Dziewico
0092. Błogosławiona jesteś, Maryjo
0094. Błogosławione serca
0095. Błogosławiony bądź, Ojcze
0096. Błogosławiony i Jedyny Władco
0097. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela
0099. Błogosław, Panie, nas
0103. Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa
0104. Bogurodzica
0106. Bogu z Jego darów
0110. Boże, coś Polskę
0111. Boże, lud Twój czcią przejęty
0112. Boże mocny, Boże cudów
0113. Boże, mój Boże, szukam Ciebie
0114. Boże mój, spragniony jestem Ciebie
0115. Boże, obdarz Kościół Twój
0116. Boże, Ojcze Wszechmogący
0120. Boże, w dobroci nigdy nieprzebrany
0121. Boże wieczny, Boże żywy
0122. Boże, zmiłuj się nad nami
0125. Bóg jest Miłością, kto trwa w miłości
0127. Bóg jest Miłością, zbawieniem darzy
0130. Bóg kiedyś stał się jednym z nas
0134. Bóg nad Swym ludem zmiłował się
0135. Bóg nie dał nam ducha niewoli
0139. Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi
0140. Bóg się rodzi, moc truchleje
0141. Bóg się z Panny narodził
0145. Brat Abraham usłyszał Twe Słowo
0146. Budujemy Kościół Boży
0147. Być bliżej Ciebie chcę
0148. Była cicha i piękna jak wiosna
0150. Cała ziemio wołaj
0154. Cantate Domino
0156. Chcemy słuchać Cię
0157. Chcę do Ciebie podobnym być
0166. Chleb, który rozdzielamy
0167. Chleb Niebiański dał nam Pan
0173. Christos Anesti
0175. Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza
0176. Chrystus cierpiał za nas
0178. Chrystus moim Światłem
0180. Chrystus Pan karmi nas
0181. Chrystus Pan w niebo wstępuje
0182. Chrystus Wodzem
0183. Chrystus zmartwychwstał jest
0184. Chrześcijanie, klaszczcie w dłonie
0191. Chwalebny Krzyż
0199. Chwała Bogu, alleluja
0201. Chwała Bogu Ojcu
0202. Chwała Bogu Ojcu... Teraz i na wieki
0204. Chwała i dziękczynienie
0205. Chwała, moc i dziękczynienie
0208. Chwała Tobie, Słowo Mądrości
0211. Cicha noc, święta noc
0214. Ciebie, Boga, wysławiamy
0215. Ciebie, Boże, chwalimy
0216. Ciebie całą duszą pragnę
0220. Cieszę się, kiedy mówią mi
0221. Ciesz się, Królowo Anielska
0224. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz
0225. Confitemini Domino
0227. Córki Jerozolimskie
0228. Cóż Ci, Jezu, damy
0231. Crucem Tuam
0232. Cudowny Doradca
0235. Czego chcesz od nas, Panie
0236. Czekam na Ciebie
0237. Czekam na Ciebie, dobry Boże
0239. Cześć Maryi
0240. Czym się Panu odpłacę
0243. Dałeś nam przykład, o Jezu
0247. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
0248. Do Betlejemu, pełni radości
0249. Dobranoc, Głowo Święta
0252. Dobry jest Pan dla ufnych
0254. Do Ciebie, Matko, Szafarko łask
0256. Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy
0261. Do szopy, hej, pasterze
0265. Duch Pański nade mną
0266. Duch Pański napełnił okrąg ziemi
0267. Duchu Chrystusowy
0269. Duchu Najświętszy, otwórz usta moje
0270. Duchu Ogniu, Duchu Żarze
0273. Duchu Święty, Boże, przyjdź
0285. Duchu Święty, zstąp (Módl się w nas)
0287. Duszo Chrystusowa
0288. Dzieciątko się narodziło
0291. Dziękczynienie
0293. Dzięki Ci, Panie
0296. Dzięki, o Boże Ojcze
0297. Dzięki, o Panie
0300. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
0301. Dziękuję Bogu dziś
0304. Dzisiaj w Betlejem
0306. Dziś, Kościele żyjącego Boga, wstań
0321. Gdy się Chrystus rodzi
0327. Gdzie miłość wzajemna i dobroć
0329. Gloria Patri et Filio
0333. Głos wdzięczny z nieba wychodzi
0334. Głoś Imię Pana
0335. Godzien jesteś
0340. Gromadzisz nas
0341. Gwiazdo Zaranna
0346. Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
0349. Hołd Jezusowi złóżmy
0357. Idziemy w rytm pieśni miłości
0359. Idźcie na cały świat
0363. Ile cudów uczyniłeś dla nas
0365. In manus Tuas, Pater
0368. Jahwe jest moją Mocą
0371. Jakaż to gwiazda
0373. Jak Cię zrozumieć, Tajemnico
0378. Jak miłe przybytki
0386. Jak wlecze się i dłuży czas
0387. Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie
0388. Jam jest Chlebem Żywym
0389. Jam jest Chleb Życia
0393. Jasnogórska można Pani
0394. Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką
0395. Jaśnieje Krzyż chwalebny
0397. Jeden chleb
0399. Jeden jest tylko Pan
0405. Jestem Chlebem Życia
0415. Jesteś, Panie, Winnym Krzewem
0423. Jeśli lud Mój upokorzy się
0430. Jezu Chryste, Panie miły
0432. Jezu drogi, Tyś Miłością
0435. Jezu, ma radości
0436. Jezu, miłości Twej
0440. Jezusa narodzonego
0441. Jezusa ukrytego
0442. Jezus Chrystus jest moim Zbawieniem
0463. Jezus, Najwyższe Imię
0465. Jezus oddał za nas życie Swe
0467. Jezusowi cześć i chwała
0475. Jezu... Świadku Prawdy
0479. Jezu, ufam Tobie
0481. Jezu, umiłowany Synu Ojca
0484. Jubilate Deo
0486. Jużem dość pracował
0487. Już gościsz, Jezu
0489. Już od rana rozśpiewana
0506. Kiedy ranne wstają zorze
0507. Kiedy razem się schodzimy
0508. Kiedyś, o Jezu
0515. Kłaniam się Tobie
0516. Kochajmy Pana
0521. Kościele, Drogo Wspólnoty
0522. Kościół to nie tylko dom
0523. Króla wznoszą się znamiona
0525. Królowej Anielskiej śpiewajmy
0528. Króluj nam, Chryste
0530. Krzyżu Chrystusa
0531. Krzyżu, mój Krzyżu
0533. Krzyżu święty nade wszystko
0535. Kto się w opiekę
0536. Kto spożywa Moje Ciało
0538. Ku Tobie, Panie, wznosim śpiew
0539. Laudate Dominum
0541. Lud Twój, Panie
0542. Ludu kapłański
0543. Ludu, mój ludu
0546. Lwie Judy
0547. Łaska Jego trwa na wieki
0549. Macie oczy, a nie widzicie
0551. Magnificat
0554. Marana tha
0555. Marana tha, przyjdź, Panie, przyjdź
0556. Maria Regina mundi
0559. Maryjo, maluczka Maryjo
0563. Matko Boża z Betlejemu
0564. Matko, która nas znasz
0566. Matko niebieskiego Pana
0569. Mądrości, która
0571. Mędrcy świata
0581. Miłujcie się wzajemnie... Gdybym mówił językami
0582. Miłujcie się wzajemnie... To jest nowe przykazanie
0584. Misericordias Domini
0585. Mizerna cicha
0599. My chcemy Boga, Panno święta
0600. My, Jego dzieci
0602. Nadzieja – Jezus
0605. Najdroższy Jezu
0606. Najwyższemu Panu chwała
0609. Narodził się Jezus Chrystus
0610. Narodził się nam Zbawiciel
0612. Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej
0613. Nasz Pan na pewno przyjdzie
0616. Naucz nas, Panie
0618. Na zawsze śpiewać chcę
0622. Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie
0623. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry
0630. Niechaj będzie uwielbiony
0631. Niechaj Cię, Panie
0634. Niechaj zabrzmi dziś pieśń
0635. Niechaj z nami będzie Pan
0637. Niech będą przepasane biodra wasze
0638. Niech będzie chwała
0640. Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec
0645. Niech mnie strzeże
0646. Niech modlitwa, jak woń kadzidła
0651. Niech się radują niebiosa i ziemia
0655. Niech w święto radosne (sekwencja)
0656. Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym
0659. Nie lękajcie się
0665. Nie ma większej miłości
0666. Nie ma w Nim żadnego wdzięku
0673. Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych
0674. Nie samym chlebem
0675. Nieskończona, najśliczniejsza, Jezu, miłości
0676. Nieście chwałę, mocarze (Ps 29)
0684. Nie zna śmierci Pan żywota
0691. Oblubienica i Duch
0699. Oddajmy cześć
0702. Od jutrzenki Ty jesteś piękniejsza
0703. O dniu radosny, pełen chwał
0707. Odszedł Pasterz od nas
0713. O Głowo uwieńczona
0715. Ogrodzie Oliwny
0716. O Gwiazdo Betlejemska
0718. Ojcze, chwała Tobie
0721. Ojcze nasz, miłość daj
0724. Ojcze, spraw
0726. Ojcze, w Twe ręce składam swój los
0727. Ojcze z niebios
0731. O Krwi najdroższa
0733. O Matko miłościwa
0734. O Matko, u stóp Twoich
0735. O Matko z Częstochowskiego wizerunku
0736. O mój Jezu w Hostii skryty
0738. O, niewysłowione szczęście
0739. On jest dobrym Pasterzem
0745. O Panie, otwierasz rękę Swoją
0746. O Panie, szukasz dzieci Twych
0747. O Panie, Ty nam dajesz
0748. O Panie, Tyś moim Pasterzem
0749. O Pani, ufność nasza
0751. O Przedwieczny nasz Panie i Boże
0752. O salutaris Hostia
0753. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź
0755. O Tajemniczy Płomieniu
0757. Oto dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał
0760. Oto jest dzień, który dał nam Pan
0762. Oto nadchodzą dni
0763. Oto Pan Bóg nasz
0764. Oto Pan Bóg przyjdzie
0766. Oto Pan przybywa
0767. Oto są baranki młode
0768. Oto stoję u drzwi i kołaczę... Jeśli kto posłyszy
0770. Oto Święte Ciało Pana
0771. Otrzyjcie już łzy, płaczący
0776. O Zbawcza Hostio
0777. Pamiątkę dnia świątecznego
0784. Panie, dobry jak chleb
0786. Panie i Boże, grzeszników chroń
0787. Panie Jezu Chryste, Światło niegasnące
0792. Panie mój, cóż Ci oddać mogę
0795. Panie nasz, Twojego sądu chmury
0796. Panie, nie jestem godzien
0800. Panie, pozostań
0801. Panie, pragnienia ludzkich serc
0809. Panie, światło miłości Twej świeci
0812. Panie, Twój tron
0815. Panie, ufam miłosierdziu Twemu... Bądź światłością
0820. Panie, zostań z nami
0821. Pani, Królowo naszego narodu
0822. Pan jest mocą Swojego ludu
0826. Pan Jezus już się zbliża
0827. Pan kiedyś stanął nad brzegiem
0829. Pan ma wielką moc
0836. Pan Wieczernik przygotował
0838. Pan zmartwychwstał i jest z nami
0839. Pan zstąpił z nieba
0843. Per crucem
0846. Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu
0847. Płaczcie, Anieli
0849. Pobłogosław, Jezu drogi
0853. Podnieśmy sztandary miłości
0854. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie
0857. Pokładam w Panu ufność mą
0863. Posłuchaj, córko
0867. Posypmy głowy popiołem
0868. Poślij nas, by ogłaszać Twoje Królestwo
0872. Po upadku człowieka grzesznego
0874. Powołani przez słowo Jezusa
0875. Powstań i świeć
0878. Pójdźcie błogosławić Pana
0879. Pójdź do Jezusa
0880. Pójdźmy, pokłońmy się Panu
0881. Pójdźmy wszyscy do stajenki
0896. Przez Chrztu Świętego wielki dar
0897. Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie
0898. Przez wzgląd na Syjon
0899. Przybądźcie tu z najdalszych stron
0900. Przybądź, Duchu Stworzycielu
0901. Przybądź, Duchu Święty (Sekwencja)
0902. Przybądź, Panie, bo czekamy
0904. Przybądź, przybądź, Emmanuelu, przyjdź
0905. Przybieżeli do Betlejem
0906. Przychodzisz do nas, Maryjo
0910. Przyjdę do was
0911. Przyjdźcie do Mnie wszyscy
0912. Przyjdź, Duchu miłości i pokoju
0916. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca
0926. Przyjdź z Libanu, oblubienico
0927. Przyjdź z pokłonem, ludu Boży
0928. Przykazanie nowe daję wam
0929. Przystąpię do ołtarza Bożego
0931. Przystąpmy do szopy
0935. Radosna Światłości
0937. Radością naszą jesteś Ty
0940. Radośnie Panu hymn śpiewajmy
0943. Raduj się, ziemio
0946. Rozkwitnęła się lilija
0947. Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie
0951. Równajcie drogę
0957. Serca nasze pełne Boga
0958. Serce me do Ciebie wznoszę
0962. Serce wielkie nam daj
0963. Serdeczna Matko
0968. Składamy Ci, Ojcze
0969. Skosztujcie i zobaczcie... Będę błogosławił
0970. Skosztujcie i zobaczcie... Będę Panu
0971. Skosztuj, zobacz, dobry jest nasz Pan
0972. Sławcie, usta, Ciało Pana
0974. Sław, języku, Tajemnicę
0977. Słowo Chlebem się staje
0981. Słychać głos strażnika w dali (Chorał adwentowy)
0985. Spraw, Ojcze
0986. Spuśćcie nam na ziemskie niwy
0990. Stwórz, o mój Boże
0991. Surrexit Christus
0994. Szczęśliwy, kto przed Panem drży
0998. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
1006. Śpiewajcie Panu pieśń nową
1007. Śpiewajcie Panu pieśń nowej ziemi
1014. Śpiewaj, śpiewaj sercem całym
1019. Światłem i Zbawieniem
1020. Światło na oświecenie pogan
1024. Święty Boże, Święty, Mocny (Suplikacje)
1029. Święty, nadchodzi Święty
1044. Ten, który Słowem
1049. Tobie wznawiamy
1050. To, co było od początku
1054. To przykazanie
1056. To Ty, nasz Pan, łamany chleb
1057. Tryumfy Króla niebieskiego
1058. Trzymając lampę płonącą
1061. Twemu Sercu cześć składamy
1064. Twoja cześć, chwała
1072. Ty, Boże, wszystko wiesz
1075. Ty jesteś Bogiem mym
1079. Ty, któryś gorzko
1080. Tylko Bóg mi dopomoże
1083. Tylko tak mało żąda Pan
1084. Tylko w Bogu
1085. Tylko w Nim jest zbawienie me
1086. Tylko w Twoim miłosierdziu
1093. Tyś w Wieczerniku Chlebem się stał
1096. Ubi caritas
1098. Uczył nas
1100. U drzwi Twoich
1104. Upadnij na kolana
1107. Usłysz Bożej Matki głos
1114. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego
1126. W dialogu miłości
1130. Wesel się, Królowo miła
1131. Wesel się, Panno Maryjo
1132. Wesołą nowinę
1133. Wesoły nam dzień dziś nastał
1136. Weź w swą opiekę
1137. Wiara, choć pierwsza wśród cnót
1138. Wiary nam trzeba i miłości
1142. Wielbić Pana chcę
1145. Wielbię Ciebie w każdym momencie
1146. Wielbij Pana, śpiewaj hymn
1148. Wielbimy Krzyż Twój, Panie
1150. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje
1153. Wiem, że nic mnie nie odłączy (Alleluja, Bóg jest z nami)
1158. Wierzymy w Ciebie, Chryste
1159. Wisi na Krzyżu Pan, Stwórca nieba
1160. Witaj, Głowo
1161. Witaj, Gwiazdo Morza
1162. Witaj, Najczystsza Królowo serc
1164. Witaj, Pokarmie
1165. Witaj, święta i poczęta niepokalanie
1166. Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało
1170. W Krzyżu cierpienie
1179. Wody Jordanu
1182. W sercu Kościoła–Matki
1186. Wstał Pan Chrystus
1187. Wstanę i pójdę do mojego Ojca
1189. Wstań, który śpisz
1190. W Swoim wielkim Miłosierdziu (Pieśń o nadziei)
1196. Wszystkie nasze dzienne sprawy
1197. Wszystko, co żyje, niech wielbi Pana
1201. Wszystko Tobie oddać pragnę
1202. Wśród nocnej ciszy
1203. W świętych znakach
1207. Wy jesteście na ziemi światłem Mym
1231. W żłobie leży
1238. Za rękę weź mnie, Panie
1244. Zaufałem, zaufałem Panu
1245. Zawitaj, Królowo Różańca świętego
1246. Zawitaj, Ukrzyżowany
1249. Zbawienie przyszło przez Krzyż
1250. Zbliżam się k’Tobie
1251. Zbliżam się w pokorze
1254. Z dawna Polski Tyś Królową
1255. Zdrowaś bądź, Maryja
1256. Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico
1259. Ześlij, o Chryste
1260. Z głębokości wołam do Ciebie (Ps 130)
1261. Zgromadzeni na modlitwie z Panem swym
1265. Zjednoczeni w Duchu
1268. Zmartwychwstał Pan
1274. Z Narodzenia Pana
1280. Z radością dziękujcie dziś Ojcu
1284. Z tej biednej ziemi
1285. Z Tobą ciemność
1286. Z Twojego boku, Chryste
1287. Zwiastunom z gór
1289. Zwycięzca śmierci