Tytuł
0051. Anima Christi
0064. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa
0087. Błogosławieni, którzy zostali wezwani
0111. Boże, lud Twój czcią przejęty
0166. Chleb, który rozdzielamy
0167. Chleb Niebiański dał nam Pan
0180. Chrystus Pan karmi nas
0228. Cóż Ci, Jezu, damy
0240. Czym się Panu odpłacę
0287. Duszo Chrystusowa
0293. Dzięki Ci, Panie
0387. Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie
0388. Jam jest Chlebem Żywym
0389. Jam jest Chleb Życia
0397. Jeden chleb
0405. Jestem Chlebem Życia
0415. Jesteś, Panie, Winnym Krzewem
0432. Jezu drogi, Tyś Miłością
0436. Jezu, miłości Twej
0441. Jezusa ukrytego
0507. Kiedy razem się schodzimy
0516. Kochajmy Pana
0536. Kto spożywa Moje Ciało
0541. Lud Twój, Panie
0542. Ludu kapłański
0645. Niech mnie strzeże
0736. O mój Jezu w Hostii skryty
0738. O, niewysłowione szczęście
0745. O Panie, otwierasz rękę Swoją
0747. O Panie, Ty nam dajesz
0748. O Panie, Tyś moim Pasterzem
0752. O salutaris Hostia
0770. Oto Święte Ciało Pana
0784. Panie, dobry jak chleb
0796. Panie, nie jestem godzien
0801. Panie, pragnienia ludzkich serc
0820. Panie, zostań z nami
0826. Pan Jezus już się zbliża
0836. Pan Wieczernik przygotował
0839. Pan zstąpił z nieba
0878. Pójdźcie błogosławić Pana
0899. Przybądźcie tu z najdalszych stron
0911. Przyjdźcie do Mnie wszyscy
0929. Przystąpię do ołtarza Bożego
0957. Serca nasze pełne Boga
0969. Skosztujcie i zobaczcie... Będę błogosławił
0970. Skosztujcie i zobaczcie... Będę Panu
0971. Skosztuj, zobacz, dobry jest nasz Pan
0972. Sławcie, usta, Ciało Pana
0974. Sław, języku, Tajemnicę
0977. Słowo Chlebem się staje
0985. Spraw, Ojcze
1056. To Ty, nasz Pan, łamany chleb
1064. Twoja cześć, chwała
1093. Tyś w Wieczerniku Chlebem się stał
1100. U drzwi Twoich
1164. Witaj, Pokarmie
1251. Zbliżam się w pokorze