wejście i dary

Tytuł
0001. Otwórzcie serca
0005. Abba, Ojcze... Ty wyzwoliłes nas, Panie
0022. Albowiem tak Bóg umiłował świat
0051. Anima Christi
0057. Bądź mi litościw
0060. Bądźmy naśladowcami Boga
0077. Będzie pasł Swe stado
0078. Będziesz miłował
0080. Bliskie jest Królestwo Boże
0085. Błogosław, duszo moja, Pana
0088. Błogosławieni miłosierni (Wznoszę swe oczy – Hymn ŚDM 2016)
0089. Błogosławieni ubodzy w duchu
0094. Błogosławione serca
0095. Błogosławiony bądź, Ojcze
0099. Błogosław, Panie, nas
0106. Bogu z Jego darów
0110. Boże, coś Polskę
0111. Boże, lud Twój czcią przejęty
0112. Boże mocny, Boże cudów
0113. Boże, mój Boże, szukam Ciebie
0114. Boże mój, spragniony jestem Ciebie
0115. Boże, obdarz Kościół Twój
0116. Boże, Ojcze Wszechmogący
0120. Boże, w dobroci nigdy nieprzebrany
0122. Boże, zmiłuj się nad nami
0125. Bóg jest Miłością, kto trwa w miłości
0127. Bóg jest Miłością, zbawieniem darzy
0130. Bóg kiedyś stał się jednym z nas
0134. Bóg nad Swym ludem zmiłował się
0135. Bóg nie dał nam ducha niewoli
0145. Brat Abraham usłyszał Twe Słowo
0146. Budujemy Kościół Boży
0147. Być bliżej Ciebie chcę
0156. Chcemy słuchać Cię
0157. Chcę do Ciebie podobnym być
0173. Christos Anesti
0175. Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza
0178. Chrystus moim Światłem
0181. Chrystus Pan w niebo wstępuje
0182. Chrystus Wodzem
0208. Chwała Tobie, Słowo Mądrości
0216. Ciebie całą duszą pragnę
0220. Cieszę się, kiedy mówią mi
0224. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz
0228. Cóż Ci, Jezu, damy
0235. Czego chcesz od nas, Panie
0240. Czym się Panu odpłacę
0256. Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy
0265. Duch Pański nade mną
0266. Duch Pański napełnił okrąg ziemi
0267. Duchu Chrystusowy
0285. Duchu Święty, zstąp (Módl się w nas)
0301. Dziękuję Bogu dziś
0306. Dziś, Kościele żyjącego Boga, wstań
0327. Gdzie miłość wzajemna i dobroć
0334. Głoś Imię Pana
0340. Gromadzisz nas
0349. Hołd Jezusowi złóżmy
0357. Idziemy w rytm pieśni miłości
0359. Idźcie na cały świat
0368. Jahwe jest moją Mocą
0373. Jak Cię zrozumieć, Tajemnico
0378. Jak miłe przybytki
0386. Jak wlecze się i dłuży czas
0387. Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie
0397. Jeden chleb
0399. Jeden jest tylko Pan
0415. Jesteś, Panie, Winnym Krzewem
0432. Jezu drogi, Tyś Miłością
0435. Jezu, ma radości
0436. Jezu, miłości Twej
0442. Jezus Chrystus jest moim Zbawieniem
0475. Jezu... Świadku Prawdy
0479. Jezu, ufam Tobie
0481. Jezu, umiłowany Synu Ojca
0506. Kiedy ranne wstają zorze
0507. Kiedy razem się schodzimy
0508. Kiedyś, o Jezu
0515. Kłaniam się Tobie
0516. Kochajmy Pana
0521. Kościele, Drogo Wspólnoty
0522. Kościół to nie tylko dom
0528. Króluj nam, Chryste
0535. Kto się w opiekę
0538. Ku Tobie, Panie, wznosim śpiew
0541. Lud Twój, Panie
0542. Ludu kapłański
0546. Lwie Judy
0581. Miłujcie się wzajemnie... Gdybym mówił językami
0582. Miłujcie się wzajemnie... To jest nowe przykazanie
0600. My, Jego dzieci
0602. Nadzieja – Jezus
0616. Naucz nas, Panie
0640. Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec
0651. Niech się radują niebiosa i ziemia
0659. Nie lękajcie się
0673. Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych
0674. Nie samym chlebem
0675. Nieskończona, najśliczniejsza, Jezu, miłości
0676. Nieście chwałę, mocarze (Ps 29)
0691. Oblubienica i Duch
0721. Ojcze nasz, miłość daj
0724. Ojcze, spraw
0727. Ojcze z niebios
0739. On jest dobrym Pasterzem
0746. O Panie, szukasz dzieci Twych
0748. O Panie, Tyś moim Pasterzem
0763. Oto Pan Bóg nasz
0764. Oto Pan Bóg przyjdzie
0768. Oto stoję u drzwi i kołaczę... Jeśli kto posłyszy
0787. Panie Jezu Chryste, Światło niegasnące
0792. Panie mój, cóż Ci oddać mogę
0800. Panie, pozostań
0801. Panie, pragnienia ludzkich serc
0809. Panie, światło miłości Twej świeci
0815. Panie, ufam miłosierdziu Twemu... Bądź światłością
0822. Pan jest mocą Swojego ludu
0827. Pan kiedyś stanął nad brzegiem
0849. Pobłogosław, Jezu drogi
0853. Podnieśmy sztandary miłości
0854. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie
0857. Pokładam w Panu ufność mą
0863. Posłuchaj, córko
0868. Poślij nas, by ogłaszać Twoje Królestwo
0874. Powołani przez słowo Jezusa
0875. Powstań i świeć
0879. Pójdź do Jezusa
0880. Pójdźmy, pokłońmy się Panu
0896. Przez Chrztu Świętego wielki dar
0898. Przez wzgląd na Syjon
0899. Przybądźcie tu z najdalszych stron
0902. Przybądź, Panie, bo czekamy
0911. Przyjdźcie do Mnie wszyscy
0926. Przyjdź z Libanu, oblubienico
0927. Przyjdź z pokłonem, ludu Boży
0928. Przykazanie nowe daję wam
0929. Przystąpię do ołtarza Bożego
0935. Radosna Światłości
0937. Radością naszą jesteś Ty
0957. Serca nasze pełne Boga
0958. Serce me do Ciebie wznoszę
0962. Serce wielkie nam daj
0968. Składamy Ci, Ojcze
0990. Stwórz, o mój Boże
0994. Szczęśliwy, kto przed Panem drży
0998. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
1020. Światło na oświecenie pogan
1029. Święty, nadchodzi Święty
1050. To, co było od początku
1054. To przykazanie
1058. Trzymając lampę płonącą
1061. Twemu Sercu cześć składamy
1072. Ty, Boże, wszystko wiesz
1080. Tylko Bóg mi dopomoże
1083. Tylko tak mało żąda Pan
1084. Tylko w Bogu
1086. Tylko w Twoim miłosierdziu
1096. Ubi caritas
1098. Uczył nas
1126. W dialogu miłości
1136. Weź w swą opiekę
1137. Wiara, choć pierwsza wśród cnót
1138. Wiary nam trzeba i miłości
1150. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje
1153. Wiem, że nic mnie nie odłączy (Alleluja, Bóg jest z nami)
1158. Wierzymy w Ciebie, Chryste
1179. Wody Jordanu
1182. W sercu Kościoła–Matki
1187. Wstanę i pójdę do mojego Ojca
1189. Wstań, który śpisz
1190. W Swoim wielkim Miłosierdziu (Pieśń o nadziei)
1196. Wszystkie nasze dzienne sprawy
1201. Wszystko Tobie oddać pragnę
1203. W świętych znakach
1207. Wy jesteście na ziemi światłem Mym
1238. Za rękę weź mnie, Panie
1244. Zaufałem, zaufałem Panu
1261. Zgromadzeni na modlitwie z Panem swym
1265. Zjednoczeni w Duchu
1284. Z tej biednej ziemi
1285. Z Tobą ciemność
1286. Z Twojego boku, Chryste
1287. Zwiastunom z gór