1148. Wielbimy Krzyż Twój, Panie

Ant. Wielbimy Krzyż Twój, Panie, * chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie. * Przez to drzewo bowiem * przyszła radość na świat cały.

  1. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, * niech nam ukaże pogodne oblicze i zmiłuje się nad nami.
  2. Aby na ziemi znano Jego drogę, * Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
  3. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
  4. Niech się narody cieszą i weselą, * że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie.
  5. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * niech wszystkie narody dają Ci chwałę.