1162. Witaj, Najczystsza Królowo serc

  1. Witaj, Najczystsza Królowo serc, * Ewo depcząca szatana i grzech! * Powtórz w nas Noc Betlejemską, * Matko Jezusa, Maryjo!
  2. Witaj, Niewiasto w koronie z gwiazd, * Psalmie Zwycięstwa nad śmiercią i złem. * Powtórz w nas Dzień Zmartwychwstania, * Matko Jezusa, Maryjo!
  3. Witaj, Promienna Jutrzenko dnia, * Pani cudownej przemiany i łask. * Powtórz w nas cud galilejski, * Matko Jezusa, Maryjo!