0116. Boże, Ojcze Wszechmogący

  1. Boże, Ojcze Wszechmogący, * do Ciebie wołamy: * ulituj się nad nami, dobry Boże!
  2. Przebacz nasze przewinienia, * o to Cię błagamy: * ulituj
  3. Jezu Chryste, Synu Boży, * za nas ukarany: * ulituj...
  4. Tyś przez ludzi, których kochasz, * był ukrzyżowany: * ulituj...
  5. O, Duchu Święty, Miłości Boża, * rozlana w naszych sercach: * ulituj...
  6. Pomnóż Swe dary, napełnij łaską, * daj siłę w życia trudach: * ulituj...
  7. Trójco Święta, Boże wielki, * zmiłuj się nad nami: * ulituj...