0187. Chwalcie Pana, narody

Ref. Chwalcie Pana, narody. * Wysławiajcie Go, ludy, * bo Jego łaskawość nad nami.

  1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, * niechaj chwała dziś Panu zabrzmi. * Niechaj Kościół się cieszy swym Stwórcą, * Jego królestwo na wieki!
  2. Niechaj chwalą Jego Imię wśród tańców, * niechaj grają Mu na bębnie i cytrze. * Bo Król sobie w nas upodobał, * On zdobi pokornych zwycięstwem.
  3. Niech weselą się święci wśród chwały, * niechaj cieszą się na swoich miejscach. * Niech w ich ustach będzie Boża chwała, * a miecz obosieczny w ich ręku.