0200. Chwała Bogu na niebiosach

Chwała Bogu na niebiosach, * pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię, wielbimy Cię, * błogosławimy Cię, wysławiamy Cię.

Dzięki dziś składamy Ci, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Jezu Chryste, Synu Jednorodzony, * Boże, Baranku Boży.

Chwała Bogu na niebiosach, * pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię, wielbimy Cię, * błogosławimy Cię, wysławiamy Cię.

Który gładzisz grzechy świata, nad nami zmiłuj się, * który gładzisz grzechy świata, nad nami zlituj się, * któryś jest po prawicy Ojca, wysłuchaj nas. * Bo tylko Ty jesteś Święty, * tylko Tyś Panem jest, * tylko Tyś Najwyższy, * Chrystus Pan razem z Duchem Świętym, * w jednej chwale Bóg i Ojciec! Amen.

Chwała Bogu na niebiosach, * pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię, wielbimy Cię, * błogosławimy Cię, wysławiamy Cię.

Chwalimy Cię, wielbimy Cię, * błogosławimy Cię, * wysławiamy Cię!