0261. Do szopy, hej, pasterze

  1. Do szopy, hej, pasterze, do szopy, bo tam cud. * Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.
    Ref. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie Mu. * Kłaniajcie się, Królowie, nie budźcie Go ze snu.
  2. Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg. * Witajmy swego Pana, wdzięczności złóżmy dług.
  3. O, Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą? * Na sianie, wśród bydlęty, masz tron i służbę Swą.
  4. On Ojcu równy w Bóstwie, opuszcza niebo Swe. * A rodzi się w ubóstwie i cierpi wszystko złe.