0269. Duchu Najświętszy, otwórz usta moje

  1. Duchu Najświętszy, otwórz usta moje, * bym godnie wielbił święte dzieła Twoje. * Duchu Najświętszy, przyjdź do serca mego * i uczyń sobie pomieszkanie z niego.
  2. Duchu Najświętszy, Dawco siedmiu darów, * oczyść me serce z grzechowych przywarów. * Duchu Najświętszy, oświeć mnie, nędznego * i wolę uczyń skłonną do dobrego.
  3. Duchu Najświętszy, ogniem Twej miłości * rozpal w mym sercu pragnienie świętości. * I spraw, by zawsze nim objęte całe * Bogu wiecznemu oddawało chwałę.