0271. Duchu Pocieszycielu, pokrzep nas

Duchu Pocieszycielu, pokrzep nas. * Duchu Prawdy, uwolnij nas od kłamstw. * Odnów oblicze Boga w sercach, * stwarzaj nas, życie nowe nam daj, * Duchu Święty!