0550. Ma dusza wielbi Pana dziś

Ma dusza wielbi Pana dziś * i mój duch się raduje w mym Zbawicielu, * bo wielkie rzeczy czyni nam. * Wywyższam imię Pan.