0678. Nie ukochałem mego krzyża

  1. Nie ukochałem mego krzyża, * nie rozpoznałem perły. * I wciąż szukałem mego życia, * lecz doświadczałem śmierci. * Aż, pokonując groźne fale, * ujrzałem Krzyża drewno. * Ty wytyczyłeś moją drogę, * miłości ścieżkę pewną.
    Ref. Żadna pieśń nie wypowie, * co czuje moje serce. * Liche drewno * ratuje moje życie. * Błogosławiony Krzyż, moja arka.
  2. Skłoniłem głowę w Twych ramionach * i w Tobie odpoczywam. * Ze skały płynie woda życia * i rany me obmywa. * Gdy tak jesteśmy połączeni, * mam w sobie wszechświat cały. * Niebo i ziemia, i anieli * śpiewają pieśni chwały.