0755. O Tajemniczy Płomieniu

  1. O Tajemniczy Płomieniu, * Źródło Miłości i Prawdy, * Pocieszycielu strapionych, * przyjdź do nas, Duchu Najświętszy.
  2. Ożywcza Roso w znużeniu, * Ogniu wśród chłodu, zwątpienia * i jasne światło nadziei, * przyjdź do nas, Duchu Najświętszy.
  3. Niech Twoja łaska przeniknie * myśli i serca człowiecze, * bo z całą mocą wołamy: * przyjdź do nas, Duchu Najświętszy.
  4. Niech będzie chwała na wieki * Ojcu, Synowi i Tobie, * a Ty odpowiedz wezwaniu: * przyjdź do nas, Duchu Najświętszy.

Amen, amen, amen, amen, alleluja.