0861. Pomódl się, Miriam

Ref. Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. * Pomódl się, by Jezus we mnie żył. * Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty. * Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.

  1. Miriam, Tyś jest bramą do nieba. * Moim niebem jest Twój Syn. * Weź mnie, weź mnie do Swego łona, * bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.
  2. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. * Gdybym umarł, odpocząłbym. * Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć. * Pragnę umrzeć, aby żyć.