0897. Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie

Przez Twoje święte [Zmartwychpowstanie] [Wniebowstąpienie] [Ducha Zesłanie], * Boży Synu, odpuść nam nasze zgrzeszenie. * Wierzymy, iżeś [zmartwychpowstał] [wniebowstąpił] [Ducha zesłał], * żywoteś nasz naprawił, śmierci wiecznej nas zbawił, Swoją Świętą moc zjawił.