0007. Abyśmy byli jedno

  1. Abyśmy byli jedno, * błagamy Cię, Ojcze nasz. /bis
    Ref. Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju, * aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas.
  2. Zachowaj nas od złego, * błagamy Cię, Ojcze nasz. /bis
  3. Uświęć nas w prawdzie, * błagamy Cię, Ojcze nasz. /bis