1031. Święty, Święty... Bóg Sabbaoth

Święty, jest Święty, Święty, jest Święty. * Święty, jest Święty, Święty, jest Święty. * Święty, jest Święty Bóg Sabbaoth. * Ziemia i niebiosa wypełnione są Tobą. * Ziemia i niebiosa wypełnione są Tobą. * Hosanna na wysokości! Hosanna! * Hosanna na wysokości! Hosanna!

Święty, jest Święty... * Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie. * Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie. * Hosanna na wysokości! Hosanna! * Hosanna na wysokości! Hosanna! * Święty, jest Święty ...