1032. Święty, Święty... jest nasz Bóg

  1. Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg. * Święty jest nasz Bóg Wszechmogący, * który był, który jest i który przychodzi. * Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg.
  2. Godzien, godzien, godzien jest Baranek. * Godzien jest Baranek zabity, * który był, który jest i który przychodzi. * Godzien, godzien, godzien jest Baranek.
  3. Jezus, Jezus, Jezus Panem jest. * Jezus jest Bogiem Wszechmogącym, * który był, który jest i który przychodzi. * Jezus, Jezus, Jezus Panem jest.