1278. Zostań tu

Zostań tu i ze mną się módl, * razem czuwajmy, * razem czuwajmy.

Nie bój się, nie lękaj się, * Bóg sam wystarczy, * Bóg sam wystarczy.