0010. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz

  1. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz * w Ogrojcu zakrwawiony! * Tam Cię Anioł w smutku cieszył, * skąd był świat pocieszony.
    Ref. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, * przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, * bo Cię kocham serdecznie.
  2. Ach, mój Jezu, jakeś srodze * do słupa przywiązany, * za tak ciężkie grzechy nasze * okrutnie biczowany.
  3. Ach, mój Jezu, co za boleść * cierpisz w ostrej koronie. * Twarz Najświętsza zakrwawiona, * głowa wszystka w krwi tonie.
  4. Ach, mój Jezu, gdy wychodzisz * na Górę Kalwaryjską, * trzykroć pod ciężarem Krzyża * upadasz bardzo ciężko.
  5. A gdy, mój najmilszy Jezu, * na Krzyżu już umierasz, * dajesz ducha w Ojca ręce, * grzesznym niebo otwierasz.
  6. Ach, mój Jezu, gdy czas przyjdzie, * że już umierać trzeba, * wspomnij na Swą gorzką mękę, * nie chciej zawierać Nieba.