0125. Bóg jest Miłością, kto trwa w miłości

  1. Bóg jest Miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. * Miłość w nas osiąga kres doskonałości. * Miłość w nas osiąga kres doskonałości.
  2. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. * Miłość w nas osiąga kres doskonałości. * Miłość w nas osiąga kres doskonałości.