0173. Christos Anesti

Christos Anesti ek nekron, thanato thanaton patisas, * ke tis en tis mnimasi dzoin charisamenos.

Tłum. tekstu greckiego: Chrystus powstał z grobu, śmiercią śmierć zwyciężył i umarłym dał życie wieczne.