0174. Chrystusa Pana spotkałem dziś

  1. Chrystusa Pana spotkałem dziś, * jestem szczęśliwy, radosny i cieszę się. * I życie nowe zaczynam wieść, * zyskałem pokój i nadzieję swą.
    Ref. I spojrzał na mnie, więc idę z Nim, * bo wezwał do Siebie mnie. * O, szczęście Ty me, a życie me zyskało sens.
  2. Chrystusa Pana spotkałem dziś, * nikt dotąd jeszcze nie przemawiał tak, jak On. * Królestwo Swe zapowiadał nam, * ma wiara z uśpienia zbudziła się.
  3. Chrystusa Pana spotkałem dziś, * znoszono chorych i ślepych, i chromych doń. * On Swoją ręką dotykał ich * i leczył wszystkich Boską mocą Swą.